Ti silaziš s neba i daješ se u malenoj hostiji. Toliko ljubiš. Želiš mi biti blizu toliko da me hraniš samim Sobom. Jesam li uopće svjesna milosti koju primam u Euharistiji? Gospodine, daj mi uvijek toga kruha po kojem daješ život. Molim Te, daj mi vjere i nauči me cijeniti Tvoju ljubav.