Čudo umnažanja kruha i riba utažilo je glad mnoštvu koje se našlo pored Isusa. Iako danas ne dijeli kruh i ribu da zadovolji našu tjelesnu glad, daje nam samog sebe u euharistiji svakog puta kada Mu dođemo u susret na svetoj misi. Osim što nas bjelina hostije podsjeća na važnost čiste duše, ona čini naša srca nalik Njegovom. Razmisli što bi Isus napravio da prođe pored prosjaka na ulici? Bi li okrenuo pogled s njega ili bi mu pristupio barem s riječi ohrabrenja? Brate i sestro, kao što je Isus umnožio kruh i ribe kako mnoštvo ne bi bilo gladno, umnožimo dobre riječi i dobra djela da svaki koji se nađe na našimživotnim putevima vidi Krista u nama. Podsjeti se svakog dana da si upravo ti možda jedina Biblija koju će netko pročitati.