Danas u Evanđelju Gospodin potvrđuje svoju ljudsku i božansku narav te nam otkriva svrhu svog dolaska – da svaki koji vjeruje u Njega ima život vječni. Jesam li ozbiljno shvatila Isusove riječi : „Treba da se rodite nanovo, odozgor”? Mijenjam li svoje loše navike? Imaju li moja djela i riječi miris vječnosti? Isus nam u sakramentu pomirenja liječi rane naše duše. Brate i sestro, pođimo danas na ispovijed da nam Gospodin daruje novo srce, da zašije sve napuknuto i ranjeno u njemu. U milosti Božjoj sigurno ćemo jasnije uočavati prilike za promjene u svakodnevnom životu. Neka nam vječnost bude cilj, a naša djela i molitve neka nam budu put koji će nas usmjeravati ka vječnosti.