Pitam se – jesam li više kao Petar ili kao Tvoj ljubljeni učenik. Nije mi trebalo dugo da shvatim. I ja kao Petar u nasljedovanju Tebe lako izgubim fokus. Skrećem pogled i brinem što drugi ljudi rade, što drugi misle i govore. Sve analiziram i sve mi treba biti jasno kada ja to želim. A Ti mi govoriš: “Ti idi za mnom!”. Kažeš mi da ne brinem o nevažnim stvarima, da ne preispitujem već da Te samo slijedim. Pa zar je to tako teško? Korak po korak, Bože, daj mi snage da svoj pogled držim na Tebi. A ako posustanem, ako skrenem pogled, daj da mi Tvoj glas odjekuje u ušima: “Slijedi me.”