Ulomak evanđelja nosi prekrasan razgovor Oca i Sina. Nosi li taj dijalog Vašu dušu kao i moju?