“Radosti vaše nitko vam oteti neće!” Ne mogu se oteti dojmu da se ovo evanđelje baš poklopilo s blagdanom svete Rite. Svetica kojoj je oduzeta želja da svoj život posveti Bogu u samostanu, ona koju su udali za nasilnika čije je obraćenje izmolila, da bi ga na kraju ubili, a onda je ostala i bez sinova… Kao da to nije bilo dovoljno, sama je vršila teške pokore i post kako ju ništa ovozemaljsko ne bi udaljilo od Boga. Prepoznala je Rita u svom srcu da patnja i žrtva na ovome svijetu nije ništa naspram radosti koju nam je On pripravio. Po njenom zagovoru Bože, ja te molim da usadiš takvu ljubav i takvo pouzdanje da samo toj radosti težim, i s čežnjom prema njoj hodim kroz život i sve njegove teškoće.