Isuse, Ti nas želiš sve privući k sebi, a opet mi se čini da si tako spor i izbirljiv u svom odabiru. Zašto se ne događa da ti milijuni ljudi svakodnevno hrle da se pokrste? Smiruje me današnje prvo čitanje: kada se Petar moli Tebi za izbor novog apostola, on Ti se obraća kao „poznavaocu srdaca“. I zaista, Ti jedini poznaješ ozbiljnost naših slabosti i naše sljepoće i znaš kada je pravi trenutak obraćenja, najbolje vrijeme u našim životnim nestalnostima da nas pozoveš k sebi. I apostola Matiju pozvao si kada je za to došlo njegovo vrijeme. Misliš li na to kada kažeš da mi više nismo sluge, nego Tvoji prijatelji? Vjerujem da biti Tvoj prijatelj znači biti svjestan da najdublji dio naše osobe uvijek izmiče našem razumijevanju te da smo tu u potpunosti prepušteni Tebi. Ti si onaj koji pozna istinu o meni, Ti mi je postupno i polako saopćavaš. Ovisim o odnosu s Tobom.