Koliko svjedočim Istinu, a koliko “ubijam” misleći da to činim u Tvoje ime? “Mišlju, riječju, djelom i propustom”. Ubiti ne znači samo nekoga lišiti života u tijelu, čovjeka često ubije sama riječ, osuda, odbacivanje… Borim li se za Istinu, ili za istinu? Danas ću ostati s tom mišlju, u vjeri da će me odgovor do kojeg dođem, upoznati s Tobom i usmjeriti na pravi put.