Dobar GPS si u mene ugradio kako bih uvijek znao gdje si ti, a gdje sam ja. Nemiran sam, zabrinut za sve i svašta, dakle udaljujem se od tebe. Mir dolazi iz susreta s Kristom. Kriste, želim uvijek biti svjestan tvoje blizine.