Osjećate li da niste od svijeta?

Prkosite li svijetu?

Osjećate li taj sukob Božje riječi sa svijetom u vlastitom životu?

“Što je to istina?”

U ovom evanđelju dublje razmatram pitanje koje je Pilat postavio Isusu i pokušavam ga razmatrati.