Čovjek koji me najviše upoznao sa isusovačkom družbom, čovjek koji vjeruje u isusovačku družbu, čovjek koji je član te družbe. Bolje mu stoji knjižica duhovnih vježbi nego kramp ili macola, onaj je koji ima par šala u rukavu. Pomalo je idealista, miroljubive je naravi, jasnih stavova. U Osijeku je prepoznatljiv po rolanju, na Modravama po razbijanju stijena, među isusovcima kao dio provincijalata, a u ostatku svijeta po davanju duhovnih vježbi. Ignacijeva škola je -od nje se hrani, nju propovijeda. Pater Zdravko Knežević je zanimljiva osoba koju treba tek otkriti.