Proljeće nam svake godine stiže sve ranije i razmišljajući što napisati o Tihani i kako ju predstaviti, inspiraciju sam pronašla upravo u toplijim danima što nam polako dolaze.
Tihanu sam upoznala još na početku studija. I kao što je teško jasno odijeliti onaj prvi trenutak svitanja od još snene noći, tako i Tihana ulazi u živote ljudi, blago kao rano proljetno sunce, nježno dotičući srca ljudi oko sebe i nesebično im darujući svoju toplinu. Svojim osmjehom i blagom riječi  grije i hrabri umorna srca. Uvijek mi je bilo divno vidjeti kako se spremno daruje drugima, osluškujući tuđe potrebe i kako svojim riječima i  djelima svjedoči za Gospodina. Kada pomislim na Tihanu, dolaze mi riječi sv. Pavla: “Radujete se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima. Gospodin je blizu!” I doista, sve je rečeno u ovim recima, uz Tihanu uvijek možete osjetiti kako je Gospodin blizu i kako nas sve ljubi. 
Nježno i nenametljivo kao i ovo proljetno sunce.