Marinu sam upoznala ljetos na Modravama gdje smo se obje dosta spontano javile za kuhanje. Jedna od njezinih najljepših osobina je otvoreno srce iz kojega tako jednostavno djeluje. Možda je najbolje opisati kako bi jedan dan prošao s Marinom: probudiš se, dočeka te odmah osmijeh i svojom vedrinom ti da snage za nadolazeći dan; kada nas u kuhinji uhvati žurba i ‘hoćemolistićisve’ nervoza, Marina stane i pozove te na molitvu i prepuštanje svega Majci Mariji; bez riječi prepozna ako ti je teško i dobiješ zagrljaj bez prevelikih pitanja; onda kada pomisliš da si vidio sve kroz dan, kroz tu radost i smijeh, dođe večer i kroz magis krug spoznaš koliko je duboka, kako sve proživljava srcem i slušajući nju pomisliš – Bog je tako blizu, uvijek je sa mnom i stvarno brine za mene! Marina, hvala ti što si zapalila moje srce za Krista ponovno.