U današnjem se Evanđelju progovara o danu Gospodnjem. Isus zato kaže: „Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote.“ Danas dan Gospodnji nije više subota, on je prebačen na nedjelju. Jeste li primijetili kako se često dogodi da nedjelja bude prepuna nekakvih fešti, zabava, utakmica? U svom sam životu to nebrojeno puta iskusio – baš nedjelja bude dan sa najviše rođendana, druženja, kazališnih predstava, utakmica. Subota po tom pitanju bude daleko siromašnija. Ne dopusti da ti bilo tko ukrade nedjelju, dan Gospodnji. Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Stoga iskoristi dan Gospodnji za svoj duhovni rast, iskoristi ga za zahvalu Bogu, iskoristi ga za komunikaciju s Bogom. Nemoj ga koristiti za šoping i za zabavu jer nije čovjek stvoren radi subote. Prljavo kazalište pjeva: „Ne vesele mene bez Vas utakmice nedjeljom, a naš Gospodin nam pjeva: „Ne vesele mene bez Vas mise nedjeljom.“