Wow! Kakvu vjeru imaju ljudi iz današnjeg Evanđelja: glavar, koji vjeruje da će mu
kćer oživjeti ako Isus samo stavi ruku na nju, i žena koja vjeruje da će ozdraviti
dotakne li se samo Isusove haljine. Predivno!
Bože, molim Te za dar vjere, da nikada ne zaboravim kako Tebi ništa nije nemoguće,
imajući kao primjer današnje Evanđelje. Molim Te i za dar hrabrosti, da Ti ostanem
vjerna i poslušna kada me drugi žele odvući od Tebe. Molim Te za strpljivost i
ustrajnost, da se nikada ne umorim čekajući Tvoj odgovor na moje molitve.