Isuse, ono što u životu želim je vjera kao kod ovih dvoje ljudi iz evanđelja. Upravo onda kada se sve čini izgubljenim, promašenim i kada razmišljam o tome kako ne postoji ništa što me može izliječiti – da tada znam i da sam svjestan kako je tebi sve moguće, čak i ono što nadmašuje granice ljudskog razuma i da si tu za mene, da me čekaš. Ne želim nikada izgubiti svjetlo u tunelu života! Ne želim nikada izgubiti nadu! Nada, svjetlo u tunelu.. budi mi u vijeke, Isuse.