Novo vino u nove mješine.

U kakvom stanju je moja nutrina? Je li poput nove ili stare mješine?

Ili je možda na putu da postane nova mješina…

Predstavlja li vino Božje blagoslove, koji čekaju da budu uliveni u moju očišćenu nutrinu/novu mješinu? Post je svakako jedan od načina koji nam pomaže u čišćenju nutrine. Za vrijeme posta, u meni se ponekad probude neka stanja, koja me iznenade i zapitaju. Vjerojatno se određeno stanje, poput zavisti, probudilo i kod Ivanovih učenika kada su upitali Isusa zašto oni i farizeji poste, a Njegovi učenici ne. Dobro je kada tako nešto izađe na vidjelo. To post čini. Tako se naša nutrina čisti i dolazimo do novih spoznaja. Ono staro tada izlazi iz naše nutrine te se oslobađa prostor za novo vino.