U knjizi C. S. Lewisa “Pisma starijeg đavla mlađem”, stariji đavao poručuje svom nasljedniku kako kada napastuje čovjeka, neka se trudi potaknuti strahove iz budućnosti ili prošlosti, jer je u sadašnjosti Bog, a tu ne može pobijediti. No, neka pokuša ciljati na budućnost jer je ona neizvjesna, čovjek još ne može vidjeti Božje djelovanje – i postaje mjesto da se uzgoje strahovi, sumnje… Zato slaviti sa zaručnikom dok je s nama postaje takav izazov. Trudimo se osigurati svoj život. A prihvatiti da ga mi ne možemo spasiti… nam nije neka opcija.  No postoji dobra vijest za nas organizatore – to se da vježbati! Čovjek raste u povjerenju. Odlučimo li predati 5 minuta sadašnjosti njemu polako ćemo vidjeti kako, ako je bio u ovom trenutku, bit će i u idućih 5 minuta. Učimo se prihvatiti da samo znamo koji nam je cilj (svetost!), i idući korak.