»Hrabro, sinko, otpuštaju ti se grijesi!« Mogla bi se povući paralela između “uzetoga” čovjeka iz današnjeg evanđelja, koji je bio nepokretan i osuđen na svoju nosiljku te grijeha, koji djeluju najčešće na način da nas paraliziraju. Ne samo da grijesi zarobljavaju našu dušu, nego i tijelo. Ne bude onda u tolikoj mjeri one radosti, poletnosti, života u nama. Daje mi pouzdanje to da imamo Sina Čovječjega na zemlji, koji ima vlast otpuštati grijehe te nam darovati iznova novi život, kao što je dao uzetomu čovjeku. Podajmo slavu Bogu jer nam iz svoje Ljubavi i računanja na našu narav, daruje otpust grijeha, ako imamo vjere te ako se za njih iskreno pokajemo. Hvala Ti i slava, Bože moj.