Kvaliteta, ne kvantiteta. Ne želim da je naš odnos, Oče, sveden na puko nabrajanje molitava. Ja želim živo biti svjesna Tvoje prisutnosti, Tvoje volje. Želim znati tko si Ti! Ne želim doći pred vrata Tvoga Kraljevstva i čuti da me ne poznaješ. Pomozi mi da budem mudra i da gradim kuću svog života na stijeni. Da, to je teži put, treba se popesti na stijenu, ali samo tako ću biti na sigurnom…