Molim Te da stvarno djelima činim ono što je Tvoja volja. Da ljudi zbilja primjete u meni “Evo čovjeka u kojem je nešto više”. Da sjajim milošću i dobrotom, budem drugačiji. Drugačiji i od sebe samoga. I nikad, nikad ne zaboravim da si to sve Ti.Koliko li je divno vidjeti kako su Tebe ljudi željni i da si baš mene grešnog i slabog izabrao kao prenositelja te Ljubavi, tog žara.Pa hvala ti Bože!