Za čim čezne srce moje? U kojem smjeru gleda? Na sto se osvrće ? Sto traži? U što vjeruje? Čemu se nada?  Ne dopusti Isuse da se navežem na ovozemaljsko, propadljivo. Neka svaki moj korak bude prožet slobodom srca. Dođi u moje odnose, razgovore.  Neka tvoja Riječ Isuse bude svijetlo mom srcu. Da se napajam na Tvom nepresušnom Izvoru. Svaku tamu i laž u koju sam povjerovala utišaj i donesi istinu i mir. Ne dopusti da odem u materijalizam ovoga svijeta, već u potpunu radost koja je u Tebi.  Budi moje blago.