Hvala Ti Gospodine na riječima ovoga Evanđelja. Ponekad znam pomisliti kako ne molim dovoljno dobro, a Ti mi danas govoriš da Tebi nisu potrebne moje riječi. Želim Ti se zahvaliti na svim onim trenucima kad ih slušaš, a moje riječi budu pune sebičnih želja, straha i nesigurnosti. Hvala Ti što sam Ti i tada dovoljna, iako sebi samoj možda ne budem.

I danas mi govoriš da Ti je sve znano, svaka čežnja moga srca. Hvala Ti za sve njih, ali molim Te da najveća od svih čežnji budeš Ti. Danas mi govoriš i da si Ti moj Otac, a ja Tvoje ljubljeno dijete. Koje li predivne milosti!

Pomozi mi, Oče, da u svemu bude volja Tvoja- da ju tražim, da ju prihvaćam i da po njoj činim. Danas Te posebno molim i za milost oprosta, nauči me da ja opraštam onako kako Ti meni opraštaš. Hvala Ti!