Kaže se: oči su ogledalo duše. Kako ja gledam… pozitivno, negativno? Vidim li samo tamu ili i svjetlost? Upravlja li moj pogled mojim srcem ili obrnuto? Moje srce predstavlja mene onakvu kakva uistinu jesam, a znam biti bome svakakva. Moje srce sigurno nije svakakvo, nego jedinstveno. Ja sam svakakva jer dopuštam da mi ga diraju, rđaju i kradu. Dopuštam da mi zamagle pogled na moje blago i predstave ono zemaljsko, lažno blago.
Gospodine, otvori oči mog srca da vidim Tebe, svoje pravo blago. Pošalji Duha mudrosti da prepoznam moljce, rđu, kradljivce i da Ti ih predam jer – Ti si čuvar srca mog.