Ljubiti neprijatelja nije u ljudskoj prirodi. Ljubiti nekoga tko tebe ne ljubi nije logika ovog svijeta. Sigurno smo se svi našli u situaciji kada smo nekoga čak i mrzili. Zapravo je jedina osoba koju smo u tom trenutku mrzili mi sami jer smo ostali zarobljeni u vrtlogu negativnih misli i osjećaja. Isus nam na kraju kaže „Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!“. Znači li to da se nikad ne smijemo naljutiti na nekoga ili biti nezadovoljni nekom situacijom?! Naravno da ne. Božji zakon nije zakon matematike nego zakon ljubavi i milosrđa i na takvo nas savršenstvo poziva. Puno sam puta doživjela da mi je Gospodin kroz takve situacije pomogao da spoznam nešto novo o sebi, a što sigurno ne bih mogla da nisam dopustila da u srcu umjesto mržnje zavladaju milosrđe i ljubav.