Kako je ponekad teško biti Kristov učenik. Sad traži i da ne gledam žene. Ne, ne traži to. Traži od mene da na njih gledam u čistoći.
Što to znači? Meni to znači diviti se toj ljepoti, tom predokusu raja na zemlji. Međutim, kako doći do toga kad mi je srce zatrovano pogrešnim slikama o ženi? Stvari srca zna riješiti onaj koji mi ga je dao stoga idem u molitvu s Njime i priznajem mu što je unutra. Borit ću se da mognem ljubiti na pravi način. Vjerujem da će mi On u tome pomoći. Slab sam, ali sve mogu u Onome koji me jača. Bože, daj mi milost da zaista mogu dati život za nju kao što je tvoj Sin dao svoj za Crkvu. Za predmet požude se ne daje život, ali za onu koju ljubim da…