Današnji ulomak, u kojem nas Gospodin upozorava da će svaki koji se srdi na brata svoga
biti podvrgnut sudu i da se, prije no što pristupamo žrtveniku, pomirimo s bratom koji ima
nešto protiv nas, uvijek me zabrinjava, jer nama je ljudima tako teško prijeći preko vlastitog
ponosa i izgladiti stvar s bratom.
Ipak, ako nam srce i je tako nepomirljivo i tvrdo da se s bratom ne pomirimo za života,
vjerujem da Gospodin u svojoj neizmjernoj milosti ima plan spasenja, jer kaže: „nećeš izići
odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića”.