Na koji način je to Isus ispunjavao Zakon i Proroke da je ljudima ostavljao mogućnost pogrešne interpretacije – da je došao ukinuti ih? I onda kaže da nije došao ukinuti nego ispuniti. Samim time kaže da ljudi nešto pogrešno shvaćaju. Ako je on pravi Bog i pravi čovjek, onda je On apsolutno u pravu i to me tjera da se propitam gdje sve činim dobro na pogrešan način. Činim li dobre stvari iz pogrešnih motiva? Uzdržavam li se od činjenja zla, ali propuštam činiti dobro? Gdje pokušavam izmigoljiti mijenjanjem sitnica kako bi voda više tekla na moj mlin?