Gospodine, ti me poznaješ osobno. Iz tvoje ljubavi sam nastala – ljubavi tebe, Duha Svetoga i Oca. Iz svjetlosti sam stvorena. Pa kako onda hodam spuštenih ramena i pognute glave? Zašto onda posrnem kada spomenu tvoje sveto Ime i mislim kako nije na meni da govorim? I dopustim da me ušutkuju. A ti kažeš da oni moraju vidjeti moja djela i moje riječi da bi slavili tvoga i moga Oca! Ti kažeš da ja ne mogu biti skrivena niti stavljena po strani. Previše si moćan, Ti koji jesi, da bi ostao u tajnosti. I zbog Tebe ljubljeni, napuštam mlakost i ugodu. Zbog tebe ću gorjeti kamo šalješ me Ti. Zbog tebe, želim tvoja čista slika postati.