»Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?«

Isuse, što mogu učiniti za Tebe?

Želiš li moje ruke – koristi ih.

Trebaš li moje noge – vodi me.

Želiš biti dio mojih misli – upravljaj njima.

Trebaš moj razum – postani njegovo središte.

Želiš dio moga srca – ispuni ga cijelog.

Trebaš moju slobodu – predajem Ti je.

Želiš biti moj prijatelj – budi mi najbolji prijatelj!

…ali ne moja nego volja Tvoja