Dragi Bože, hvala Ti što me kroz ovo Evanđelje još jednom podsjećaš na važnost djela milosrđa. Hvala Ti što mi tako jasno govoriš da sve što činim za one oko mene, zapravo činim Tebi samome. Hvala Ti što svakim tim djelom ja postajem bliža Tebi. Hvala ti što mi i kroz ovaj tekst progovaraš da ti je sve znano- sve ono što jesam i sve ono što činim. Molim Te za milost da u onima oko sebe, posebno u onima s kojima mi je teško, prepoznajem jedino Tebe. Daj da sve ono što činim za njih, činim jedino za Tebe. Pomozi mi Gospodine da u tim djelima bude manje mene, a više Tebe. I, zanima me Gospodine, u kome me danas najsnažnije zoveš Sebi? Daj Gospodine da se uvijek i bez straha odazovem Tebi, za Tebe i za Život vječni.