Svakome od nas je darovano nešto što nam leži i ide od ruke, nešto u čemu bi mogli biti dobri. Nekome su dani matematički talenti, nekome sportski talenti, nekome jezični, nekome glazbeni… Uistinu smo s mnogobrojnim
talentima darovani, neki s više neki s manje. I nije bitno koliko smo talenata
dobili već što ćemo s njima učiniti i dobro je to da talente možemo i
trebamo umnogostručiti, nadograditi i usavršiti. Hoću li si dati truda da
iskoristim do kraja i marljivo usavršim sve svoje dobivene talente? Hoću li imati želje i volje da steknem što više novih talenata? Hoću li zasukati
rukave, uhvatiti se posla i umnožiti svoje talente ili ću sve svoje talente
zakopati, zanemariti, zaboraviti i lijenosti se prepustiti. Gospodine, pomozi
mi da ne zaboravljam i ne skrivam u zemlju svoje talente i sačuvaj me od
lijenosti. Daj da sve svoje dobivene talente usavršim i Tebi na slavu
umnožim.