Svakodnevno raditi na sebi i na vlastitoj nutrini nije nimalo lako. Ovo me Evanđelje potaknulo da razmišljam koliko se uistinu silovito borim za Božje Kraljevstvo u kojemu je svaki dan ključan i odlučujući. Kakve su tvoje borbe? Trudiš li se svakim novim danom biti bolji, nego što si to bio jučer? Više velikodušan, a manje sebičan; više ponizan, a manje ohol; više sebe dati drugome, a biti manje okrenut u sebe, više ljubavi, a manje mržnje. Znam da je taj duhovni boj, koji je neprestana borba između dobra i zla, puno puta mukotrpan i bolan. Znam da se ponekad i nekoliko puta u samo jednom danu spotakneš i padneš u toj borbi, misleći kako više nazaduješ, nego ideš naprijed jer baš nikako ne uspijevaš pobijediti tu slabost, tu napast, taj grijeh, ali ne brini. Njemu nije bitno koliko puta padneš, nego koliko se puta ustaneš i opet iznova odlučiš za borbu. Dođi Mu i napoji se na Izvoru Žive Vode, moleći ga ponajprije za oprost jer On te željno čeka. Zamoli Ga da te zaodjene svojom snagom i hrabrošću kako bi do kraja mogao ustrajati u radu na Njegovoj njivi.