U današnjem Evanđelju posebno se ističe zadnja rečenica. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi. Isus nas time opominje kako nikad ne znamo kada će doći, ali još važnije traži od nas da budemo pripravni. Kako i na koji način koristimo darove koje nam je on dao? Kako i koliko ljubimo svoje bližnje? Jesmo li danas nekoga obradovali? Ovo su samo neka od pitanja koja si možemo postaviti. Ali ako budemo ustrajni i činili ono što Bog od nas traži, bit će nam svejedno kada će On doći. I onda će se, prema riječima proroka Sefanije, On radovati tebi pun veselja.