»Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega.«

„Bdijte dakle“.

Živim li ili životarim? Očekujem li Tvoj drugi dolazak, razmišljam li o njemu? Čini mi se daleko. Neće to još. Ja spavam, pripravna nisam. Ne bdijem. Nekada me i strah hvata na tu pomisao.

Ali, to je Tvoj dolazak. Dolazak moga Učitelja, moga Otkupitelja. Kakva ću Te dočekati? Zar se ne bi trebala radovati? Molim Te, pošalji mi svoga Duha da me drži budnom, da se trudim bdijeti i biti pripravna. Zaboraviti ću sigurno. Ali pomozi mi da se sjetim. Da te dočekam kao svoga Otkupitelja. I evo, već mi od danas daješ novu priliku, novi dan, novo došašće. Novu priliku da se prenem oda sna! Hvala ti, Isuse!