Ti poznaješ svu moju nutrinu, sa svim paučinama, mrljama, rupama… I svejedno si išao na križ i za mene. Ti savršen u svoj svojoj slavi želiš mene nesavršenu, prljavu… Neobjašnjivo mi je, ali me beskrajno raduje. Ne mogu ni dovoljno zahvaliti ali želim još toga. Ne moram zaslužiti, samo Te slijediti…Gospodine, ako želiš očisti me. Evo me…