»Govore, a ne čine«. Prate li i moji postupci moje riječi? Puni smo ustaBožje riječi i svaki dan imamo priliku pokazati svojoj okolini Božje svjetlo, koje često propustimo. Krist daje jedinstvene upute kako živjeti u skrovitosti bez potrebe za tuđom pohvalom za svoj rad. Kao i što kaže sv. Antun Padovanski – Neka šute rijeci, a govore djela. Gospodine, pomozi mi da tražim samo Tvoju potvrdu za svoj život.