“…nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine.” Gospodine Isuse, daj mi snage da radim ono što i govorim. Da moji postupci uvijek budu na veću slavu tvoju, pa i kada padnem da smognem snage i krenem ponovno.