Evanđelja koja čitamo ovaj tjedan me konstantno vraćaju na isto razmišljanje, razmišljanje o talentima i čežnjama. Naša zanimanja su
posljedica sposobnosti koje nam je Bog dao. Sav naš uspjeh, kreativnost, razboritost, razum, darovi su Duha Svetoga kojima obogaćuje naš život. Svatko od nas dobio je određenu zadaću u obitelji, mjestu i zajednici, da se sa svojim sposobnostima odazove na Božji poziv. Gozba na koju nas poziva današnje evanđelje je Božje kraljevstvo. I doista, više je puteva ali samo je jedan cilj. Bilo to u obitelji, braku, zajednici, udrugama mladih i između prijatelja, neka nas naši talenti i posao dovedu svakim danom sve bliže k Bogu. I neka nam taj poziv na gozbu uvijek bude putokaz u svemu što radimo. Tada će i svaki naš posao biti dostojanstven jer znamo da smo pozvani na nešto uzvišeno.