Ja srce svoje po tvon štiman dan i noć. Di si ti, tu san ja, di bi tu, tu bi ja…
Danas Te želim ljubiti svim srcem svojim i svom dušom svojom. Izgorjeti ako treba,
otići u rat, pregristi teško, pretrpjeti, ići suprotno naravi. I želim poslužiti bližnjega kao
samog sebe. Danas, kao da je zadnji dan života. Nek danas sve što činim bude za
susret ‘oči u oči’!
Samoj sebi sam smiješna… Ja vojnik? Znam Učitelju, ako ću ići na svoje snage i
volju, moj plan da ljubim propast će čim ugasim ekran. Molim te, potpomogni moju
ljubav. I pročisti svaku namjeru i ljudski napor da ljubim. Gledajući u Tvoju, znam da je
ispred mene umiranje, u mnogim malim ali i velikim stvarima. Daj mi danas od svoje
ljubavi, za sebe, bližnjega i Tebe. I da Te u Njoj još bliže sretnem.