Gospodine, ne usuđujem se reći da te ljubim svim srcem svojim. Mogu ti samo poput Petra reći “Ti znaš da te ljubim” jer to je istina, ti najbolje znaš, bolje od mene same, ljubim li te i koliko i čime. Da bih te ljubila svim srcem, moje srce treba postati tvoj dom. Ne vikendica koju posjetiš par puta godišnje, već tvoje stalno prebivalište, u koje ulažeš i stalno ga renoviraš i mijenjaš da bi u njemu mogao trajno ostati. Kada je srce tvoj dom, um i duša ne mogu zaostajati za njim već su i oni potpuno tebi predani.