“Doista,mnogo je zvanih,a malo pozvanih.”

Koliko puta sam ja zabila čavle još dublje u Tvoj križ? Koliko puta su se tvoji dlanovi još više razderali od mojih grijeha? Koliko je kapi Tvoje krvi proliveno za mene? Kako biti ribar ljudi sa srcem od kamena? Ali ipak si me otkupio. Ti si platio najveću cijenu da ja budem tu gdje jesam. Ti znaš moju svrhu. Ti znaš odgovor zašto. Molim Te da ne preispitujem bez vjere. Molim Te da se javim kad Ti zoveš. Podari mi meko srce pa da budem Tvoj svjedok. Daj da ostavim sve i pođem s Tobom.Neka moja djela govore čija sam. i neka svi znaju kome pripadam bez ijedne utrošene riječi.