Jednom sam, tijekom molitve časoslova, primijetila da je istaknut ovaj, meni na prvu neobičan, citat: „I dok bijahu za stolom te blagovahu, reče Isus: »Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati – koji samnom blaguje.«“ (Mk 14, 18). Međutim, kad sam malo bolje razmislila o njemu, shvatila sam da se on itekako tiče mene, a i svih ljudi, pogotovo kršćana. To što ja idem na Framu, na Duhos, u SKAC, na studentski vjeronauk, to ne znači da ja ne mogu izdati Isusa, da ja ne mogu sagriješiti. U ovoj prispodobi gospodar u vinograd šalje svoje sluge u koje ima povjerenja, a oni ga svaki put iznevjere. Trebamo uvijek biti svjesni svojih slabosti, ali isto tako ne smijemo zaboraviti ni našega milosrdnog Oca koji nas uvijek čeka raširenih ruku da se Njemu vratimo.