Slušajući i čitajući Isusove prispodobe uglavnom bih se poistovjećivala „pozitivcima“ i „junacima“, rijetko bih se pronalazila u farizejima. Ipak, čini mi se sve više da sam često bila farizej. Kada bih odbacila ideje drugih jer su „glupe“, kada bih pomišljala da su ljudi nesposobniji i da ih zato ne trebam slušati, kada sam bila spora u pomoći drugome. Zaboravila sam da sam odbacivajući druge odbacivala Krista, poput farizeja, jer su smetali i jer njihove ideje i misli nisu bile kao moje. Dobro je shvatiti da si ponekad farizej, dobar je to motiv da se vratimo Kristu i gledamo na bližnje kao braću u Kristu.