Današnje evanđelje usko je povezano s jučerašnjim i trebamo ih promatrati kao cjelinu. Obraćenje drugih ljudi često izaziva čuđenje u našim životima, a ponekad je to iz razloga jer smo poznavali njihov prijašnji život. „Živio je tako, a sada je u prvoj klupi, liže oltare, preblizu je župniku.“. Sve su to komentari koji se mogu čuti od vjernih katolika koji nemaju nikakve mane. Njihova savršenost je njihova najveća
mana, ne dopušta im vidjeti promjenu u drugome. Kao prvi sin i obraćenici su u jednome dijelu života odbili Božji poziv, ali su kasnije
spoznali ljepotu i vratili se. Međutim, naši savršeni katolici uvijek odgovaraju pozitivno na Božji poziv, ali nikada ga ne izvrše. Kako ti gledaš
na čovjeka obraćenika? Gdje je tvoje svakodnevno obraćanje prema Ocu? Što vidiš u drugome?