Dobri Bog je u svojoj providnosti svakome čovjeku dao talente, snove i čežnje. Spoznati što Bog od nas želi i gdje nas na ovome svijetu treba, te spoznati Njega kao svoga Stvoritelja i Spasitelja najvažnija je stvar svakog čovjeka. Kako bismo to spoznali, koristimo dobivene talente s kojima priskrbljujemo “bogatstvo”. Svako bogatstvo znak je da smo morali uložiti određeni trud i svoje vrijeme. Kako nam je Bog dao talente i sposobnosti, On želi da mi budemo bogati, no bogati na ispravan način. Kriva bogatstva koja nosimo na sebi, neće nam pomoći da uđemo u kraljevstvo Božje. Zamišljam devu kako prolazi kroz uska vrata. Na sebi ima dodatne torbe i teret, koji joj je čovjek stavio i s kojim teško može proći kroz vrata. No kada se taj teret skine, uska su vrata dovoljna za slobodan prolaz. Koja bogatstva nas udaljuju od kraljevstva Božjeg? Kojih bogatstava se moramo ostaviti?