“Stvoreni smo da Gospodina Boga svoga hvalimo, da mu služimo i tako spasimo dušu svoju, a ostale stvari na zemlji stvorene su radi nas, da nam budu od pomoći da postignemo svrhu za koju smo stvoreni.” Ovaj tekst duhovnih vježbi svetog Ignacija mi savršeno opisuje evanđelje, koje je Isus navijestio bogatom mladiću. Što je to, što je tebi dano, da se time služiš, kako bi postigao svrhu za koju si stvoren? Dovode li te tvoji talenti bliže Bogu i ispunjenju tvoga poziva ili te udaljuju? Jesi li spreman koristiti svoje talente za Boga, a odreći se svega što te od Njega udaljuje? Jesi li spreman krenuti za Isusom i baštiniti blago na nebu?