Isuse, u naletu životnih kušnji, često sam Ti se sama obraćala za pomoć. Dugo sam
mislila kako drugi ne vide i ne razumiju moje borbe te ih one samim time ne zanimaju.
Nisam ni pomišljala da mi najviše može pomoći nečija molitva, a ne razumijevanje
mojih problema. Ta Isuse, zato si nam i dao bližnjeg svog da molimo jedni za druge.
Jer i Sam si rekao: „ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole što mu drago,
dobit će od mog Oca nebeskoga.“. Dragi Isuse, hvala Ti na molitvama mojih bližnjih i
daj nam snage da molimo jedni za druge.