Kada zalutam, pitam se gdje je Bog. Kao da je zalutao On, a ne ja. Umjesto da se osvrnem i pogledam gdje sam, da potražim Njega, ja i dalje samo koračam. Lutamo kad pogled svratimo s Gospodina. Budimo kao cvijet koji traži zrake Sunca koje mu daju život, vodu koja ga potiče na rast. Bog nas uvijek traži, uvijek nas vodi i ljubi do kraja. Otvorimo svoje srce Gospodinu kako ne bismo lutali, već bili vođeni Njegovom rukom Ljubavi i Milosti.

“Cvijetak k suncu, srce k Tebi!” (Petar Preradović)