Tvoje učenike zanima tko je najveći u kraljevstvu nebeskom, a ti se spuštaš i pokazuješ na najmanje, na dijete.

Bože koji mi daješ život, koji šalješ anđela svoga da bdije nadamnom i vodi me, daj mi i milost da mogu kao dijete dolaziti k Tebi. Ne zato da bih bila najveća, već zato da bih živjela ono za što sam stvorena.